Nhat H.

Nhat H.

Tam KyVietnam

DuyNhat

Viết nội dung. Nội dung văn bản là một trong những cách đơn giản nhất đề truyền thông điệp khi thực hiện chiến dịch quảng cáo. ... Thu thập và kiểm tra dữ liệu. ... Phân tích số liệu. ... Thiết kế đồ họa. ... Hiểu biết cơ bản về lập trình. ... Quảng cáo trực tuyến. ... Email Marketing. ... Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)

Skills

  • Sales & Marketing
Nhat H.

Nhat H.

Tam KyVietnam

DuyNhat

Specializes in
Viết nội dung. Nội dung văn bản là một trong những cách đơn giản nhất đề truyền thông điệp khi thực hiện chiến dịch quảng cáo. ... Thu thập và kiểm tra dữ liệu. ... Phân tích số liệu. ... Thiết kế đồ họa. ... Hiểu biết cơ bản về lập trình. ... Quảng cáo trực tuyến. ... Email Marketing. ... Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)

Skills

  • Sales & Marketing
More than 30 hrs/week