Linh K.

Linh K.

HanoiVietnam

edit-design

Tôi có kinh nghiệm trong việc dịch thuật, edit và design, tôi mong các bạn có thể cho tôi cơ hội để thể hiện tài năng
Linh K.

Linh K.

HanoiVietnam

edit-design

Specializes in
Tôi có kinh nghiệm trong việc dịch thuật, edit và design, tôi mong các bạn có thể cho tôi cơ hội để thể hiện tài năng
More than 30 hrs/week