Zhi Xian T.

Zhi Xian T.

Puchong New VillageMalaysia

Design Engineer

Hi, I’m Tan Zhi Xian. I’m a design engineer for truck’s bodywork and have designed several plant’s equipment.
Zhi Xian T.

Zhi Xian T.

Puchong New VillageMalaysia

Design Engineer

Specializes in
Hi, I’m Tan Zhi Xian. I’m a design engineer for truck’s bodywork and have designed several plant’s equipment.
More than 30 hrs/week