Trong H.

Trong H.

Ho Chi Minh CityVietnam

Writing and translation

Tôi là phiên dịch viên và một người thích khám phá: -Thông thạo tiếng Anh -Có khả năng viết blog - Có thể viết được email

Skills

Trong H.

Trong H.

Ho Chi Minh CityVietnam

Writing and translation

Specializes in
Tôi là phiên dịch viên và một người thích khám phá: -Thông thạo tiếng Anh -Có khả năng viết blog - Có thể viết được email

Skills

More than 30 hrs/week