Anh D.

Anh D.

HanoiVietnam

word, excel

Tôi có kinh nghiệm về soạn thảo văn bản Work, trang tính Excel, và một số công việc đơn giản lọc dữ liêu.
Anh D.

Anh D.

HanoiVietnam

word, excel

Specializes in
Tôi có kinh nghiệm về soạn thảo văn bản Work, trang tính Excel, và một số công việc đơn giản lọc dữ liêu.
More than 30 hrs/week