Altaher E.
AmsterdamNetherlands

Virtual Assistant/Customer Support Specialist -- Dutch/English

Dutch: (scroll down for English) Hoi mijn naam is Taher en blij om je Virtual assistent te zijn. Ik hou ervan om ondernemers en kleine bedrijven te ondersteunen in hun weg naar succes. Ik leef en adem administratieve taken. Met een paar jaar professionele ervaring als Customer Support Specialist, heb ik ervaren dat ik te maken heb met verschillende klanten die boos, gefrustreerd, bezorgd en bang zijn. Het opbouwen van een emotionele band met klanten is niet eenvoudig en het is nog ingewikkelder als er geen verbale of fysieke signalen zijn om te volgen. Na veel ervaring te hebben opgedaan met het werken in het bedrijfsleven, besloot ik op afstand te gaan werken. Werkend tussen Amsterdam en Alexandrië geniet ik van het ongelimiteerde als digitale nomaad, waarbij ik 24/7 zowel online als offline bereikbaar ben. Als virtuele assistent werk ik snel en zelfverzekerd omdat ik hou van wat ik doe, ik ben zeer gemotiveerd en een geweldige manager van tijd, ik leer snel en ik heb sterke analytische vaardigheden. Mijn organisatorische vaardigheden zijn essentieel voor het maken van deadlines en het delegeren van verantwoordelijkheden, terwijl ik een omgeving van teamwork koester. PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN • Effectief vermogen om klanten op afstand te helpen • Sterke kennis van klantenservice praktijken • Bekendheid met bedrijfsproducten • Het vermogen om zich te houden aan administratieve procedures • Sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden • Het vermogen om onder druk en stress te werken • Bewezen vermogen om conflicten en geëscaleerde klantproblemen te beheren TECHNISCHE STERKTES • Basis ICT vaardigheden • Bekend met data entry software • Online Marketing en Tele-sales • Computer: Outlook, Microsoft Office Suite en Windows en verschillende boekhoudpaketten. Makkelijk om snel iets aan te leren. English: Hi, my name is Taher, and happy to be your Virtual assistant. I love supporting entrepreneurs and small businesses on their path to success. I live and breathe administrative tasks. With a few years of professional experience as a Customer Support Specialist, I have experienced that I have to deal with various customers who are angry, frustrated, worried, and afraid. Building an emotional connection with customers isn't easy, and it's even more complicated when there are no verbal or physical cues to follow. After gaining a lot of experience working in business, I decided to work remotely. Working between Amsterdam and Alexandria, I enjoy the unlimited as well as digital nomad, where I am available 24/7 both online and offline. As a virtual assistant, I work quickly and confidently because I love what I do, I am highly motivated and a great manager of time, I learn quickly and I have strong analytical skills. My organizational skills are essential for making deadlines and delegating responsibilities while nurturing an environment of teamwork. PROFESSIONAL SKILLS • Effective ability to help customers remotely for past years • Strong knowledge of customer service practices • Familiarity with company products • The ability to adhere to administrative procedures • Verbal and written communication skills • The ability to work under pressure and stress tolerance • Initiative and self-motivation • Proven ability to manage conflicts and escalated customer issues TECHNICAL STRENGTHS • Basic ICT Skills • Familiar with data entry software • Online Marketing and Tele-sales • Computer: Outlook, Microsoft Office Suite, and Windows

Altaher E. has more jobs. Create an account to review them

Skills

  • Finance
  • Sales & Marketing
  • Audio Transcription
  • Video Transcription
  • Email Support