Trung P.

Trung P.

Tra VinhVietnam

I want to earn money to support my family

Tôi tên Trung và tôi muốn kiếm việc làm để kiếm thêm thu nhập để phụ giúp gia đình của mình và trang trải cho việc học và tiền sinh hoạt hằng ngày của mình
Trung P.

Trung P.

Tra VinhVietnam

I want to earn money to support my family

Specializes in
Tôi tên Trung và tôi muốn kiếm việc làm để kiếm thêm thu nhập để phụ giúp gia đình của mình và trang trải cho việc học và tiền sinh hoạt hằng ngày của mình
More than 30 hrs/week