Enric F.
ArtesSpain

Translation & Localization Services | Catalan, Spanish, English

Experiència en el sector públic com a regidor i alcalde d'Ajuntament, amb responsabilitats de lideratge d'equips i presa de decisions importants. Gestió de pressupostos, organització i seguiment de concursos públics de contractació tan d'obres com de serveis. Alta experiència en xarxes socials i publicació d'anuncis i notícies sent-ne el redactor. Experience in the public sector as councilor and mayor of the City Council, with team leadership and decision-making responsibilities important Budget management, organization and monitoring of public procurement tenders for both works and services. High experience in social networks and publication of announcements and news be the editor.

Skills

 • Political Science
 • Entertainment
 • Speech Writing
 • Communication Skills
 • Political Campaign
 • Leadership Skills
 • Sports Coaching
 • Organizer
 • Speakeasy
 • Speeches
 • Sports Journalism