Pham Thuy Minh N.

Pham Thuy Minh N.

Ho Chi Minh CityVietnam

Do what you want

Đến từ Việt Nam Sẵn sàng học hỏi Vốn tiếng anh của mình hơi ít nhưng sẽ cố gắng trau dồi thêm Mong sẽ được làm việc cùng mọi người

Skills

Pham Thuy Minh N.

Pham Thuy Minh N.

Ho Chi Minh CityVietnam

Do what you want

Specializes in
Đến từ Việt Nam Sẵn sàng học hỏi Vốn tiếng anh của mình hơi ít nhưng sẽ cố gắng trau dồi thêm Mong sẽ được làm việc cùng mọi người

Skills

More than 30 hrs/week