Translation Danish English Jobs

5 were found based on your criteria {{ paging.total|number:0 }} were found based on your criteria

show all
  • Hourly ({{ jobTypeController.getFacetCount("0")|number:0}})
  • Fixed Price ({{ jobTypeController.getFacetCount("1")|number:0}})
Fixed-Price - Intermediate ($$) - Est. Budget: $1,446 - Posted
Dear writers, We are looking for a NATIVE American English speaker. That means that you actually ARE American or English! 80.329 words are looking to get translated from Danish to English. Payment: 0.018 usd per word. The content is very simple, but we need a good writer who can keep up the pace. Millions of people will read the texts, and therefore it is of great importance that the writer has a natural, charming writing flow. Best regards, Martin
Skills: Translation Danish English Translation English Danish
Hourly - Intermediate ($$) - Est. Time: More than 6 months, Less than 10 hrs/week - Posted
CE översättningsbyrå expanderar kraftigt och är nu i behov av kompetenta svenska översättare som kan ta fortlöpande översättning från engelska, danska och norska till svenska. Uppdragen gäller översättning av texter inom flera olika ämnesområden, ofta med tajta deadlines. Användning av Trados Studio eller kompatibelt program är ett stort plus. Jobben kan uppgå till 3000 ord per dag, eller 15000 ord per vecka. Ange bästa pris per ord samt erfarenhet i översättningsbranschen. Bifoga gärna också eventuellt CV. Vi ser fram emot att höra från dig!
Skills: Translation Danish English Danish Norwegian Swedish
Fixed-Price - Expert ($$$) - Est. Budget: $5 - Posted
I need to translate it from English to Finnish, Danish, Norwegian, Turkish, Swedish. I need to translate it with the best quality. Give me the lowest price you can do it. Deadline: 0.5 day Note: I need a translation with the best quality, do not mistake more than 2%. Thank you.
Skills: Translation Danish English Translation Translation English Danish Translation English Finnish