Translation Danish English Jobs

7 were found based on your criteria {{ paging.total|number:0 }} were found based on your criteria

show all
  • Hourly ({{ jobTypeController.getFacetCount("0")|number:0}})
  • Fixed Price ({{ jobTypeController.getFacetCount("1")|number:0}})
Hourly - Intermediate ($$) - Est. Time: More than 6 months, Less than 10 hrs/week - Posted
CE översättningsbyrå expanderar kraftigt och är nu i behov av kompetenta svenska översättare som kan ta fortlöpande översättning från engelska, danska och norska till svenska. Uppdragen gäller översättning av texter inom flera olika ämnesområden, ofta med tajta deadlines. Användning av Trados Studio eller kompatibelt program är ett stort plus. Jobben kan uppgå till 3000 ord per dag, eller 15000 ord per vecka. Ange bästa pris per ord samt erfarenhet i översättningsbranschen. Bifoga gärna också eventuellt CV. Vi ser fram emot att höra från dig!
Skills: Translation Danish English Danish Norwegian Swedish
Fixed-Price - Intermediate ($$) - Est. Budget: $1,205 - Posted
Dear writers, We are looking for a native American English speaker. 80.329 words are looking to get translated from Danish to English. Payment: 0.015 usd per word. The content is very simple, but we need a good writer who can keep up the pace. Best regards, Martin
Skills: Translation Danish English
Fixed-Price - Expert ($$$) - Est. Budget: $5 - Posted
I need to translate it from English to Finnish, Danish, Norwegian, Turkish, Swedish. I need to translate it with the best quality. Give me the lowest price you can do it. Deadline: 0.5 day Note: I need a translation with the best quality, do not mistake more than 2%. Thank you.
Skills: Translation Danish English Translation Translation English Danish Translation English Finnish
Hourly - Intermediate ($$) - Est. Time: 3 to 6 months, Less than 10 hrs/week - Posted
Hi, we are looking for one or more person to help with us a danish to english translation project. please let us know your rate per word. please send us your Resume - application without resume will not be considered. we will be signing an NDA before starting this assignment. please let us know how many words you can do per day. please let us know your proofreading rate per 1000 words. Thank you, saqi
Skills: Translation Danish English Danish Translation English Danish