Mikhail Zakharov

Mikhail Zakharov

Qlikview developer

Saint-Petersburg, Russia

$44.44/hr

(3.15)

What's the difference?