Alex Tsoy

Alex Tsoy

$14.00  /hr

Web programming (Python, PHP, Zend, MySQL, PostgreSQL, PG/SQL, T-SQL)

Tashkent, Uzbekistan
Python PHP Yii Symfony Hadoop

Overview

No description.

or
Invite to Job
What's the difference?