Sasha B.

Sasha B.

WPF/XAML expert, Senior C# .NET WPF developer, GUI design

Kiev, Ukraine

$44.44/hr

(4.99)

What's the difference?